Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Stren Tech, s.r.o., IČO: 06322531, Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava, spisová značka: C 71350 vedená u Krajského soudu v Ostravě, jako správce osobních údajů (dále též jako „My“) věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, zejména o našich zákaznících (uživatelích platformy Svážka), k jakým účelům je používáme a komu je můžeme předávat.

Tyto zásady jsou zpracovány v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „GDPR“).

 1. Základní pojmy

Termíny “správce“, “zpracovatel“, “osobní údaje“, “zpracování” použitá v tomto textu je třeba vykládat v kontextu GDPR:

 • Správce – ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupujeme jako správce.
 • Zpracovatel – ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.
 • Osobními údaje – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů).
 • Zpracování osobních údajů – ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či kombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Svážka je technologická platforma provozovaná společností Stren Tech s.r.o. umožňující uživatelům / pasažérům vyhledat vhodný dopravní prostředek nebo spojit poskytovatele přepravních nebo taxi služeb a uživatele / pasažéry, přístupná za pomoci webových stránek.

 1. Účely zpracování Vašich osobních údajů

To, jaké osobní údaje zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem naši platformu používáte a jak jste nám osobní údaje sdělili. Pokud vydržíte číst až k bodu 4., dozvíte se v něm, co můžete dělat, když už o Vás nějaká data máme.

 1. Navštívili jste webovou stránku www.svazka.cz

Když navštívíte naše webové stránky www.svazka.cz, automaticky o Vás zpracováváme některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Zlepšení fungování webových stránek
Údaje o chování na webu (prostřednictvím cookies).
Oprávněný zájem na zlepšování našich webových stránek.
12 měsíců od poslední návštěvy našich webových stránek
Statistické údaje o užívání našeho webu
Údaje o Vašem chování na webu (prostřednictvím cookies).
Oprávněný zájem na hodnocení způsobu používání našeho webu a účinnosti reklamy.
12 měsíců od poslední návštěvy našich webových stránek
 1. Jste pasažér

Vaše registrace jako nový pasažér

Abyste mohli používat některé rozšířené služby Svážky, máte možnost zaregistrovat si svoji emailovou adresu a telefonní číslo na webu Svážka.cz. V takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje následovně:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Zaregistrování uživatele, vedení a správa uživatelského profilu.
Telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa.
Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci Vaší žádosti o registraci.
Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 2 let od posledního přihlášení.

Používáte Svážku jako pasažér

V průběhu dalšího používání platformy Svážka o Vás můžeme zpracovávat osobní údaje, potřebné pro správné vyřízení Vašich poptávek, následovně:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Poskytování služeb Svážky.
Telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, lokalizační údaje (GPS souřadnice při objednání jízdy – pro vyhledání nejbližších taxislužeb nebo parkovišť), informace o typu mobilního telefonu, resp. o jeho operačním systému
Nezbytnost pro splnění smlouvy
lokalizační údaje (GPS souřadnice při objednání jízdy)
Do 12 měsíců od posledního poskytnutí služby Svážka.
Telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, informace o typu mobilního
Do 12 měsíců od ukončení smlouvy.
Základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (kontaktní údaje).
Po dobu 2 let od ukončení smlouvy.
 1. Jste řidič

Vaše registrace jako řidič

Abychom Vám mohli zprostředkovat poptávky od uživatelů, máte možnost vytvořit si uživatelský profil řidiče v rámci platformy Svážka, prostřednictvím kterého můžete své služby poskytovat. V takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje následovně:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Provedení registrace uživatele, vedení a správa uživatelského profilu.
Jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, osobní ID uživatele, čísla a údaje o příslušných licencích a osvědčeních řidiče taxislužby, RZ auta řidiče taxislužby,
Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci Vaší žádosti o registraci
Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení

Uvedení těchto osobních údajů za účelem provedení registrace uživatele, vedení a správy uživatelského profilu je z Vaší strany zcela dobrovolné, nicméně nezbytné pro zaregistrování Vašeho účtu.

Používáte Svážku jako řidič

V průběhu dalšího používání platformy Svážka o Vás můžeme zpracovávat osobní údaje, potřebné pro správné vyřízení Vašich poptávek, následovně:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Poskytování služeb Svážka.
Jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, osobní ID uživatele, čísla a údaje o příslušných licencích a osvědčeních řidiče taxislužby, SPZ auta řidiče taxislužby, lokalizační údaje (GPS souřadnice při objednání až do ukončení jízdy), informace o typu mobilního telefonu
Nezbytnost pro splnění smlouvy.
lokalizační údaje (GPS souřadnice při objednání až do ukončení jízdy), informace o typu mobilního telefonu, resp. jeho operačního systému
Do 2 let od posledního poskytnutí služby Svážky.
Jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, osobní ID uživatele, čísla a údaje o příslušných licencích a osvědčeních řidiče taxislužby, SPZ auta řidiče taxislužby
Do 2 let od ukončení smlouvy.
Základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (jméno, příjmení, kontaktní údaje).
Po dobu 3 let od ukončení smlouvy.
 1. Jste naším Partnerem

Vaše registrace pro zapojení do Platformy

Abychom Vám mohli ulehčit objednávaní, jakožto našeho Partnera, na základě vzájemné dohody Vás zapojíme do platformy. V takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje následovně:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Provedení registrace Partnera do platformy a realizování smluvního vztahu s ním.
Jméno, příjmení, datum narození v případě fyzické osoby nebo název subjektu v případě právnické osoby, IČO (v případě fyzické osoby), e-mailová adresa, telefonní číslo, nestrukturované osobní údaje (e-mailová či jiná komunikace)
Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci Vaší žádosti o registraci
Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení

Uvedení těchto osobních údajů za účelem provedení registrace uživatele, vedení a správy uživatelského profilu je z Vaší strany zcela dobrovolné, nicméně nezbytné pro zaregistrování Vašeho účtu.

Používáte Svážku jako Kupující:

V průběhu dalšího používání platformy Svážka o Vás můžeme zpracovávat osobní údaje, potřebné pro správné vyřízení Vašich poptávek, následovně:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Poskytování služeb Svážka.
Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa (ulice, č.p., město, PSČ, ) číslo platební karty a nutné údaje pro provedení platby v platební bráně se uvádí u samostatného provozovatele;
Nezbytnost pro splnění smlouvy.
lokalizační údaje (GPS souřadnice při objednání až do ukončení jízdy)
Den rozvozu Produktu.
Jméno, příjmení, datum narození v případě fyzické osoby nebo název subjektu v případě právnické osoby, IČO (v případě fyzické osoby), e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, osobní ID uživatele,
Do 2 let od ukončení smlouvy.
Základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (jméno, příjmení, kontaktní údaje).
Po dobu 3 let od ukončení smlouvy.
 1. Když Vás oslovíme s nabídkami našich produktů a služeb (ať už jste pasažér, řidič nebo kupující)

Jelikož jsme na trhu krátce, tvrdě pracujeme na doplňování dalších funkcí a služeb. O těchto Vás chceme informovat a věříme, že je rádi využijete. Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje následovně:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Oslovování s nabídkami našich produktů a služeb.
Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, námi přidělené osobní ID uživatele, lokalizační údaje (GPS souřadnice při objednání až do ukončení jízdy)
Oprávněný zájem spočívající v rozvíjení a podpoře našich služeb
Po dobu trvání oprávněného zájmu, maximálně však po dobu 3 let od posledního užití služeb Svážka.
 1. Jakým třetím stranám poskytujeme Vaše osobní údaje

Těmto skupinám příjemců můžeme v některých případech Vaše osobní údaje předat:

Příjemce
Důvod zpřístupnění
Řidiči užívající službu Svážka pro to, aby Vás mohli vyzvednout a dopravit na Vámi požadované místo.
Nezbytné pro splnění smlouvy.
Náš účetní.
Potřebujeme, aby poskytovatel účetních a daňových služeb, který je v pozici zpracovatele, vedl naše účetnictví a plnil naše daňové povinnosti.
Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů) včetně osob poskytujících cloudové služby.
Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele, servisoval naše internetové stránky a zajišťoval chod informačních systémů.
Poskytovatel platebních služeb.
Nezbytnost pro splnění smlouvy dle všeobecných obchodních podmínek

Osobní údaje mohou v opodstatněných případech podléhat užití (zpracování) pro účely řešení právních záležitostí, včetně splnění povinností ve vztahu k orgánu státní správy nebo monitoringu kvůli případné právní ochraně. Osobní údaje lze rovněž archivovat v určitém veřejném zájmu, i pro vědecký, historický nebo statistický výzkum.

 1. Co můžete udělat s daty, které již o Vás máme

Na ochraně Vašich dat nám záleží a máme zájem o jejich využívání v nezbytně nutné míře pro správné fungování naší platformy a rozšiřování jejich funkcí. Máte různé možnosti co dělat s daty, které již o Vás máme uloženy. Po ověření, že nás skutečně žádáte Vy (umožníte nám ověřit Vaši identitu) se Vám budeme snažit vyjít vstříc.

 1. Jaká jsou vaše práva?

Vaše práva jako subjektu údajů jsou uvedena níže. Vezměte, prosím, na vědomí že přesné podmínky výkonu těchto práv jsou podrobně upraveny v kapitole III GDPR, s tím, že za určitých okolností nelze vykonávat veškerá práva. Máte následující práva:

 • Přístup k osobním údajům, která o vás zpracováváme
 • Oprava nesprávných nebo nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů
 • Omezení, tj. zablokování vašich osobních údajů
 • Výmaz osobních údajů v případě nepřítomnosti účelu nebo neoprávněného zpracování údajů
 • Podání námitky ke zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že naše zpracování údajů není opodstatněné
 • Být vyloučen z automatizovaného rozhodování
 • Uvedení osobních údajů ve strukturované a strojově čitelné podobě nebo pro jiného správce
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Podání stížnosti u dozorového úřadu
 1. Jakým způsobem můžete vaše práva vykonávat?

Elektronicky: info@svazka.cz

Písemně na adresu: uvedenou ve smlouvě nebo poštovní zprávě nebo e-mailu

Telefonicky: +420608036860

Naší maximální snahou je ochrana vašeho soukromí, a proto vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR a veškerými dalšími příslušnými právními předpisy. Pokud však nesouhlasíte se způsobem, jakým s vašimi osobními údaji nakládáme nebo můžete podat stížnost u dozorového úřadu ohledně zpracování vašich osobních údajů. Na svůj místní dozorový úřad se můžete obrátit na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm