Časté otázky a odpovědi

O službě sVážka Děti

Co to je sVážka Děti?

Bezpečná přeprava školou povinných dětí do 15 let mezi školou, kroužky a domovem provozována v předem vymezené lokalitě typu město či městská část, případně spádové okolí města.

Může být finančně podpořena městem. Výsledkem je cena kolem 20 až 40 Kč za jednu jízdu dítěte s podporou města nebo cena vyšší bez podpory města. Cena se odvíjí od charakteru poptávky (kolik dětí, odkud, kam a kdy sVážkou cestuje).

Proč přinášíme službu sVážka Děti?

Aby rodiče nemuseli vozit své děti a šetřili tak svůj čas i peněženku (např. přejezd 10 km z práce přes město proto, aby převezli dítě na vzdálenost 2 km do kroužku).

Aby pro děti byla i cesta zábavou - s ostatními dětmi.

Aby nebylo u škol a kroužků tolik pojíždějících a parkujících aut.

Aby ubyl důvod, proč lidé používají na pravidelných cestách své auto a naše prostředí pro život bude tak čistější a krásnější.

Proč vyplnit dotazník na úvodní straně?

Snažíme se docílit cenově co nejdostupnější a zároveň ekonomicky udržitelné služby. Náklady na kapacitu dopravy jsou zásadně ovlivněny tím, odkud, kam, kdy a kolik dětí bude jezdit. Díky znalosti poptávky rodičů můžeme lépe nastavit rozsah a parametry služby, případně definovat službu se zástupci Vašeho města tak, aby poskytli provozu finanční podporu, a tím snížili cenu pro Vás.

Poskytovatel služby, dopravce, platforma sVážka

Prostřednictvím platformy deti.svazka.cz rodiče uzavírají smlouvu o přepravě se společností STREN TECH, s.r.o., která přepravu dětí zajišťuje. Nebo v případě, že město přispívá na tuto službu, pak rodiče uzavírají smlouvu o přepravě s městem nebo s městem vybraným dopravcem a platforma vystupuje v roli zprostředkovatele.

Bezpečnost dětí

Kdo přepravuje děti

Řidiči profesionálové s dlouholetou praxí bez záznamu v registru přestupků. Vybíráme řidiče a řidičky s pozitivním vztahem k dětem. Samozřejmostí je absolvované školení přepravy dětí. Vše proto, aby jízda dětí byla bezpečná a pro děti radostí.

Autosedačky

Bezpečnost dětí je pro nás prioritní. Děti přepravujeme s využitím homologovaných autosedaček odpovídajících jejich věkové a tělesné kategorii nebo s podsedáky tak, aby jízda byla pohodlná a bezpečná. Volbu vhodné autosedačky či podsedáku konzultujeme s rodiči před zahájením přepravy. Poskytnutí autosedačky je v ceně jízdy. Autosedačky používáme, ikdyž je legislativa pro tento typ přepravy nevyžaduje.

Automobily

Používáme osobní vozy nabízející až 6 sedadel pro děti. Vozy jsou pravidelně servisovány a technicky připravené k jízdě.

Dopravce

Partnerem rodičů je společnost STREN TECH, s.r.o., která zajišťuje službu sVážka Dětí. Dopravu dětí zajišťujeme ve spolupráci s místně příslušnými dopravci.

Pro sVážku je bezpečnost dětí na prvním místě, proto veškeré nastavení služby konzultujeme s rodiči předem. Teprve po vzájemně odsouhlasených podmínkách je přeprava realizována.

Objednání, platba, přeprava

Jak se objednává?

Na začátku pololetí (září, leden), tedy v čase výběru zájmových kroužků pro děti na celé pololetí rodiče zadají konkrétní poptávku (odkud, kam, kdy) na přepravu svého dítěte na tomto webu. Okamžitě vidí cenu a závazně objednají. sVážka web po přihlášení eviduje objednávku. Tu je nutné do dvou dní zaplatit platební kartou na platební bráně sVážky.

Během tohoto měsíce sVážka sbírá poptávku všech ostatních rodičů a navrhuje optimální plán rozvozu tak, aby přepravila co nejvíce dětí v časových rozpětích určených rodiči.

Do konce daného měsíce tak sVážka rodičům potvrdí závaznou objednávku včetně přesného určení času přepravy dítěte (v rámci limitů stanovených v objednávce). Pokud by sVážka nedokázala naplánovat pro dítě jízdu vrátí adekvátní zaplacenou částku na účet, ze kterého přišla platba. Následně dojde ke spuštění přepravy dětí.

Jak definuje rodič v poptávce čas přepravy dítěte?

Rodič zadává nejdřívější čas odjezdu dítěte u místa odkud bude dítě přepravováno - např. ze školy nejdříve ve 12:30. Dále zadává nejpozdější čas příjezdu do místa kam bude dítě přepravováno - např. do zájmového kroužku nejpozději ve 13:10. sVážka, najde-li vhodnou přepravu, nabídne rodiči přepravu v tomto rozmezí - např. vyzvednutí dítěte ve 12:50 a vysazení dítěte ve 13:05.

Pokud by rodič zadal velmi úzké časové okno (např. 12:55-13:10), pak se zmenšuje pravděpodobnost, že v tomto čase na podrobné trase pojede dost dalších dětí a bude možné vypravit jízdu. Pokud rodič zadá velmi široké časové okno (např. 11:30-13:15), pak musí počítat s tím, že dítě může dorazit do kroužku např. již v 11:45 nebo až ve 13:15.

Rodič také definuje pravidelnost přepravy - každý týden, jen liché týdny či jen sudé týdny.

Jak je definováno místo nástupu a výstupu dítěte?

Rodič ve své poptávce na přepravu dítěte zadává (formou adresy či volbou z mapy nebo volbou ze seznamu - u škol) místo startu a cíle cesty dítěte. U kroužků je možné, že každý rodič zadá trochu jiné místo (např. u fotbalového hřiště se třemi vstupy mohou rodiče vybrat tři různá místa pro zastávky).

Tým sVážky pak vybere jedinou zastávku s ohledem na pravidla silničního provozu a s důrazem na bezpečný nástup a výstup dětí. Tato zastávka se následně zobrazí v plánu jízd dětí, jež mají rodiče k dispozici v plánu jízd.

Jak funguje přeprava dětí?

Rodič vidí po přihlášení do webu sVážka plán přepravy svého dítěte na celé pololetí včetně přesného místa a času nástupu a výstupu. V momentě, kdy dítě nastoupí (případně se nedostaví k nástupu) nebo vystoupí je tato informace online k dispozici tamtéž. Pokud se dítě nedostaví k odjezdu v plánovaném čase je rodič upozorněn také formou SMS okamžitě odeslané na evidovaný mobilní telefon rodiče.

Co když se dítě včas nedostaví k odjezdu?

Řidič čeká v plánovaném čase na určené zastávce maximálně 2 minuty. Poté zaznačí do platformy "dítě nenastoupilo" (tato informace je okamžitě zaslána na mobil rodiče formou SMS a také zobrazena v plánu jízd rodiče na webu sVážky) a odjíždí dál dle plánu jízdy. Nemůže totiž zdržet ostatní děti ani je nemůže nechat samotné v autě a jít hledat dítě jež nenastoupilo.

Ostatní informace

Závaznost objednávky?

Objednávka za začátku pololetí je závazná. Má tedy podobný charakter jako předplacení zájmových kroužků na pololetí, kdy rodič na začátku pololetí zaplatí a částka je nevratná nezávisle na tom, zda dítě do kroužku dochází či ne. Tento charakter přepravy je důležitý proto, aby mohly být ceny jízdného sníženy na minimum. Jízda např. tří dětí se uskuteční ikdyž jedno dítě nebude přítomno. Tzn. že veškeré náklady na přepravu budou vydány. Proto není možné jízdné vracet. Ve zcela jedinečných případech je možné na individuální bázi situaci řešit.

Kam se mohu obrátit s dalšími dotazy?

S důvěrou nás prosím kontaktujte na mobilním čísle +420 608 036 860 či e-mailu info@svazka.cz.